En les operacions amb intermediació per a venda, posem al seu servei tots els nostres recursos per donar a conèixer el seu immoble i ens encarreguem de la tramitació i creació dels documents necessaris per portar a bon fi l'operació .
En la nostra intermediació per a lloguer, li oferim dos tipus de serveis:


Gestió administrativa :
- Lloguer d'habitatge, local o un altre immoble  sense cost per a la propietat.
- Recerca d'inquilins solvents.
- Cobrament de lloguers, impagaments, revisió i actualització de rendes.
- Gestió de fiances.
- Control de venciment de contractes.
- Gestió de renúncies i liquidació de fiances. Repàs de l'immoble
- Liquidacions mensuals a la propietat
- Manteniment preventiu i corrector de l'immoble i gestió d'incidències.

Gestió comercial :
- Publicitat de l'immoble
- Recerca i selecció d'inquilins
- Gestió dels contractes d'arrendament


Pot  resoldre els seus dubtes jurídics amb el nostre advocat.
- Assistència jurídica en compravenda de Immobles
- Liquidació i tramitació d'Impostos
- Cancel·lació registral i Hipotecària
- Assessorament i tramitació d'Herències

I a més a més...

* Informació i assessorament sobre hipoteques
* Taxacions
* Tramitació de cèdules d'habitabilitat
* Tramitació de Certificat d' Eficiència Energètica